Mediation er et godt værktøj til at løse konflikter

Konflikter kan opstå i alle situationer, hvor mennesker er i kontakt med hinanden. Det gælder både erhvervsmæssigt og privat. Mange konflikter går imidlertid i hårdknude og bliver tilsyneladende uløselige.

 

De grundlæggende principper for mediation.

 • Mediation er altid frivillig for parterne, der til enhver tid kan forlade forhandlingerne.
 • Mediation foregår i fortrolighed. Dette gælder såvel for parterne som for mediator.
 • Mediator er neutral og kommer ikke med forslag til løsning på konflikten.
 • Mediator kommer ikke med nogen juridisk bedømmelse af konflikten.
 • Mediator leder og styrer forhandlingerne.

 

Hvilke konflikter kan løses ved mediation?

 

 • Forretningskonflikter som kontraktbrud og misligholdelse.
 • Konflikter imellem forældre og børn
 • Konflikter på arbejdspladser mellem grupper/afdelinger eller enkeltpersoner.
 • Konflikter i forbindelse med opløsning af ægteskab.
 • Konflikter i skoler og på uddannelsesinstitutioner 

I mediation hjælpes de stridende parter af en uddannet mediator.

En mediator er hverken rådgiver, dommer eller behandler, men trænet i at hjælpe mennesker til selv at fremkomme med løsninger på konflikten - og vel at mærke også blive enige med modparten om en løsning.

For at kunne forestå en konfliktløsning som mediator kræves det, at man er trænet i forhandlingsteknik samt i de særlige spørgeteknikker, der hele tiden sikrer, at proces-sen tilføres energi, så man - også i meget fastlåste situationer - kan bistå parterne med selv at finde nye veje til løsningen af konflikten.

Mediator fremkommer på intet tidspunkt i processen med egne forslag eller meninger. Mediator stiller spørgsmål, så parterne bliver i stand til at forstå hinandens behov, interesser og sårede følelser, hvilket frigør ressourcer til at parterne får øje på nye løsningsmuligheder.

Fordelene ved at bruge mediation til konfliktløsninger er først og fremmest at parterne finder en løsning, som begge er tilfredse med.

Når en konflikt finder sin løsning igennem mediation, er udgangen to vindere og ikke en taber og en vinder. Det skaber grundlag for, at konflikten ikke medfører brud eller uvenskab parterne imellem.

Erfaringerne på, at parter, der forliges gennem mediation, skaber holdbare løsninger, der ikke senere skaber konflikter igen.

 

Hvor længe varer en mediation?
De fleste mediationsforhandlinger kan gennemføres på et enkelt eller et par møder. Møderne varer normalt fra et par timer til en hel dag. Mediation kan komme hurtigt i gang, og selv om der eventuelt skal flere møder til, kan mediation afsluttes inden for en tidshorisont på nogle uger eller højst et par måneder. 

En løsning er god:

 • Når begge parter oplever sig som vindere.
 • Når begge parters interesser og behov er tilgodeset.
 • Når der er flere omkostninger ved at bryde aftalen end ved at holde den.
 • Når parterne fremover kan have en god indbyrdes relation. 

 

Mediation er et godt værktøj

Andre navne for mediation er mægling, retsmægling, konfliktmægling og konfliktråd. Det nye er, at mediator ikke kommer med løsningsforslag, og derfor er processen indrette anderledes.

 

 

Jane Meyer

Tlf.: 51508178

E-mail: mbsr@janemeyer.dk