ACT er en evidens baseret metode - en effektiv terapiform der er god til at håndterer
 
Stress
Lavt selvværd og selvtillid
Angst
Søvnløshed
Tristhed
 
Få nye strategier til håndtering af svære tanker og følelser
Når vi er udfordret af tilbagevendende negative tanker, og vi bliver opslugt af bekymringstanker eller selvkritiske tanker om ikke at være god nok, har vi en tendens til at ville flygte væk fra de ubehagelige følelser og tanker.
 
Måske forsøger vi at flytte vores fokus væk fra den ubehagelige følelse eller tanke ved at gå på facebook, se fjernsyn, spise, drikke eller arbejde mere. Desværre hjælper den strategi kun i kort tid. Som oftest vender de negative tanker og følelser tilbage.
 
I ACT stopper vi med at bekæmpe de tilbagevendende negative tanker og følelser, men lærer istedet at forholde os anderledes til dem, så vi ikke bliver styret af dem. Vi arbejder på nye strategier, så vi bliver bedre til:
 
at håndtere de svære følelser (usikkerhed, uro, dårligt selvværd m.v.)
at håndtere smertefulde tanker (selvkritiske tanker eller tanker om hvad andre tænker og mener om dig)
Jeg tilbyder ACT terapi i Hjørring - Ring og hør nærmere
 
 
I ACT arbejder vi på at finde ind til det, der giver mening og værdi for os i livet - ind til det der betyder mest for os, og så handle på det. Kort sagt har vi fokus på:
 
at stoppe kampen med de svære tanker og følelser
at handle på det, der er meningsfuldt for os
at tage mere bevidste valg i livet
at øge bevidstheden om egne værdier
at øge opmærksomheden på egenomsorg
at opnå mere nærvær og opmærksomhed i nuet

 

 
 

 

Jane Meyer

Tlf.: 51508178

E-mail: mbsr@janemeyer.dk